Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí našich produktů a služeb a upravují principy jejich používání. V tomto dokumentu popisujeme, jaká pravidla jste povinni dodržovat při používání našich produktů a služeb, jaké povinnosti máme my a jaká máte práva máte v souvislosti s našimi službami. Součástí Obchodních podmínek je také Reklamační řád popsaný níže v tomto dokumentu a Zásady ochrany osobních údajů popsané v samostatném dokumentu.

Vymezení pojmů

Aplikace Cool Ticket (dále pouze Aplikace) je produkt společnosti Cool Ticketing s.r.o., který se skládá z mobilní aplikace pro chytré telefony na platformách Android a iOS a serverové části (tzv. back-end).

Uživatelem (dále také jako „vy") se rozumí fyzická osoba, která splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

Cenina je unikátní digitální záznam o vstupence, kupónu, poukazu, rezervaci nebo hrací kartě, který je uložen v Aplikaci.

Emise je sada Cenin stejného druhu, která může být limitovaná, cílená a personalizovaná vzhledem ke konkrétním Uživatelům nebo mobilním zařízením.

Akce je jednorázová nebo dlouhodobá aktivita, která zastřešuje jednu nebo více Emisí. Akce může mít specifická pravidla, která doplňují tyto Obchodní podmínky.

Nabídka je digitální záznam v Aplikaci nebo mimo ni, který umožňuje Uživateli získat Ceninu, Balíček Cenin nebo využít další funkce Aplikace (např. účast v soutěži či anketě). Nabídka je vždy součástí Akce a má typicky podobu položky v příslušné sekci mobilní aplikace Cool Ticket, odkazu nebo webové stránky pro uložení Ceniny, notifikace pro uložení Ceniny do aplikace apod.

Událost je kulturní, společenská nebo jiná akce, kterou pořádá Partner Provozovatele. Vstupenku na Událost je možné získat pomocí Aplikace a/nebo ji do Aplikace uložit z jiného zdroje (např. webový portál pořadatele).

Balíček je sada dvou nebo více Cenin, které Uživatel může získat v jednom kroku, při využití Nabídky.

Předplatné je Balíček cenin rozložených v čase. Pravidla Předplatného stanoví, jaké Ceniny a v jakém čase budou Uživateli automaticky uvolněny k uložení do mobilní aplikace Cool Ticket.

Rozpoznáváním produktu se rozumí proces v Aplikaci, kdy Uživatel povolí přístup k fotoaparátu mobilního zařízení a pomocí Aplikace následně pořizuje snímky okolí. Během tohoto procesu Aplikace uchovává pořízené snímky a pomocí umělé inteligence se snaží na základě získaných snímků rozpoznat hledaný objekt (např. čepované pivo, balení popcornu, apod.).

Partner je jakákoliv právnická osoba, s níž má Cool Ticketing s.r.o. uzavřen smluvní vztah v souvislosti s využíváním Aplikace. Jedná se typicky o zadavatele a objednatele kupónových Emisí, anket a soutěží, hracích karet nebo poukazů, dále jde o promotéry, pořadatele a organizátory akcí, kteří Aplikaci využívají k předprodeji vstupenek, a společnosti, které Aplikaci využívají pro prodej svých produktů či služeb. Partnerem je také právnická osoba, která prodává vstupenky přes svůj webový portál a umožňuje uložení zakoupených nebo rezervovaných vstupenek do Aplikace.

Provozovatelem Aplikace je Cool Ticketing s.r.o., IČ: 02387662, třída Karla IV. 468/18, 500 02 Hradec Králové (dále také jako „my" nebo „naše společnost").

Obecné podmínky

Smluvní vztahy

Provozování mobilní aplikace v zařízení Uživatele

Registrace Uživatele a ověřování

Bezpečné používání Aplikace

Používání Aplikace s ohledem na váš věk

Je zakázáno používat Aplikaci osobám, které kvůli svému věku nemohou dle platné legislativy udělit zákonný souhlas s těmito Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.

Jste-li rodič a zjistíte, že Aplikaci používá vaše dítě a nesouhlasíte s tím, kontaktujte naši podporu.

Uložení některých Cenin v Aplikaci může být podmíněno zadáním věku. Jedná se typicky o kupóny a poukazy související s alkoholickými nápoji, které není možné uložit, pokud vám není alespoň 18 let.

Dostupnost Aplikace

Výměna za peníze

Grafické údaje a autorská práva

Nabídky a akce

Rezervace a vstupenky

Rezervace

Vstupenky

Kupóny a poukazy

Hrací karty

Soutěže a ankety

Nákupy v aplikaci

Kredity

Platební karty

Potvrzení o nákupu

Balíčky a Předplatné

Reklamační řád

Reklamační řád stanoví postup Uživatele a Provozovatele v případech, kdy přes veškeré úsilí Provozovatele Uživatel shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek a kupónů prostřednictvím Aplikace.

S jakýmkoliv problémem, týkajícím se využití Cenin v Aplikaci, se Uživatel bezodkladně obrací na podporu Provozovatele (viz dále v části Kontakty a Podpora).

Kontakty a podpora

Požadavek na podporu Provozovatele je možné zasílat určenými prostředky v režimu 24/7. Podpora Provozovatele reaguje na obdržený požadavek obvykle v řádu hodin až jednotek pracovních dnů, přičemž tato lhůta není garantována.

Obecné požadavky či dotazy zasílejte jedním z následujících způsobů:

Konkrétní požadavky týkající se některé Ceniny:

Akutní požadavky týkající se např. ztráty Ceniny nebo zneplatnění omylem:

Platnost

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 26. 5. 2018.

Předchozí verzi Obchodních podmínek naleznete zde.